Burse de merit acordate de C.L. gimnaziştilor şi liceenilor năsăudeni

Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Năsăud, ing. Dumitru Mureşan, privind instituirea şi acordarea burselor de merit anuale pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, a fost aprobat în unanimitate de către legislativul local năsăudean în cea mai recentă şedinţă ordinară lunară. Aceste burse de merit se vor acorda, aşadar, începând cu anul şcolar în curs, atât elevilor merituoşi din ciclul gimnazial, cât şi celor foarte buni din ciclul liceal şi vor avea un caracter permanent. Desemnarea beneficiarilor de burse anuale şi cuantumul acestora se stabilesc prin hotărârea Consiliului Local.

Dosarele candidaţilor la aceste burse vor fi întocmite de către unităţile de învăţământ cu aprobarea Consiliului de Administraţie, urmând ca selectarea acestora să fie făcută de către Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, culte, probleme ale tineretului, activităţi sportive şi de agrement din cadrul C.L. Năsăud, fiind plătite din bugetul local.

Criteriile de punctare pentru acordarea burselor sunt: medii generale anuale peste 9; rezultate foarte bune obţinute la olimpiadele şi concursurile şcolare recunoscute de către MECTS; rezultate obţinute la sesiuni naţionale şi internaţionale de referate şi comunicări. În cazul unei egalităţi de puncte se va avea în vedere starea materială a candidaţilor, în urma unei anchete sociale.

Bursa de merit va fi suspendată în următoarele cazuri: dacă elevul este exmatriculat; elevul renunţă la frecventarea cursurilor sau dacă are nota la purtare scăzută.

Nu constituie criterii de acordare a bursei de merit: vârsta, sexul, religia, rasa, apartenenţa politică a familiei elevului.

.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]