INFORMARE

referitoare la majorarea punctajelor anuale pentru perioadele desfăşurate în grupa I sau a II a de muncă anterior datei de 01.04.2001

I. SCURT ISTORIC

Conform prevederilor OUG nr.100/2008, au beneficiat de recalcularea drepturilor de pensie persoanele care, până la data de 01.04.2001, au lucrat cel puţin 5 ani în fostele grupe I şi/sau a II a de muncă şi care s-au pensionat atât în baza legislaţiei anterioare, cât şi în baza prevederilor Legii nr.19/2000 până la data de 01.10.2008.

Aceste persoane, conform legislaţiei anterioare Legii nr.19/2000, au beneficiat de un bonus la vechimea în muncă de:

 6 luni pentru fiecare an lucrat în grupa I de muncă,

 3 luni pentru fiecare an lucrat în grupa a II a de muncă.

Pentru bonusul acordat pentru vechimea realizată în grupa I sau a II a de muncă, s-a acordat un punctaj anual de:

 0,50 pentru fiecare an de spor obţinut ca urmare a desfăşurării activităţii în grupa I de muncă,

 0,25 pentru fiecare an de spor în cazul grupei a II-a de muncă.

Totodată, pentru fiecare lună care depăşeşte un an de spor, s-a acordat un punctaj de:

 0,04166 în cazul grupei I de muncă,

 0,02083 în cazul grupei a II-a de muncă.

Prin Legea nr.218/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000, care a intrat în vigoare la data de 3.11.2008, a fost reglementată o altă formulă de majorare a punctajului pentru grupele I şi a II-a de muncă, mai avantajoasă, astfel:

- cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau locuri încadrate în condiţii speciale, potrivit legislaţiei în vigoare după această dată.

- cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa II de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau locuri încadrate în condiţii deosebite, potrivit legislaţiei în vigoare după această dată.

Pentru că nu puteau fi aplicate, concomitent, 2 acte normative diferite, care reglementau acelaşi aspect, prin OUG 209/2008 s-a stabilit că:

 recalcularea să se continue în cele 4 etape, aşa cum era prevăzut în OUG 100/2008;

 pentru pensiile care se stabilesc după data de 3.11.2008, punctajele suplimentare majorate conform Legii nr.218/2008 să se acorde de la stabilirea iniţială;

 diferenţa pentru pensiile stabilite anterior datei de 3.11.2008 să se acorde de la 01.01.2010.

Având în vedere evoluţia crizei economice în anul 2009, precum şi extinderea acesteia în cursul anului 2010, s-a impus luarea de urgenţă a unor măsuri pentru a se putea asigura respectarea angajamentelor asumate de România prin semnarea acordurilor de împrumut cu organismele financiare internaţionale, acorduri absolut necesare pentru stabilitatea economică a României, pentru atingerea ţintelor de deficit ale bugetului general consolidat în anul 2010.

Neadoptarea acestor măsuri în regim de urgenţă ar fi dus la pierderea acordurilor cu instituţiile financiare internaţionale, cu consecinţa creării unor dezechilibre macroeconomice de natură să ducă la imposibilitatea relansării economice.

Astfel, potrivit O.U.G. nr. 114/2009 privind unele măsuri financiare bugetare, s-a prorogat termenul de aplicare a recalculării, drepturile de pensie rezultate în urma aplicării O.U.G. nr.209/2008 urmând a fi acordate beneficiarilor începând cu luna ianuarie 2011.

În acest interval de timp a fost adoptată Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, care a preluat dispoziţiile necesare din OUG nr.209/2008, de modificare şi completare a Legii nr.19/2000.

II. SITUAŢIA ACTUALĂ

Conform art. 196 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, la data intrării în vigoare a legii - 01.01.2011- au fost abrogate prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

În aceste condiţii, persoanele care au lucrat în locuri de muncă încadrate în fostele grupe I şi a II-a de muncă până la data de 1 aprilie 2001, s-au pensionat până la data de 2.11.2008 şi au primit o majorare de punctaj în perioada octombrie 2008 – octombrie 2009 vor beneficia de o majorare a punctajului în conformitate cu prevederile art.169 din legea sus menţionată.

Majorarea punctajului constă în acordarea diferenţei dintre creşterea punctajului mediu anual rezultată prin aplicarea procentelor prevăzute de lege şi cea acordată deja potrivit prevederilor OUG nr. 100/2008.

Excepţie: În situaţia în care, la determinarea punctajului mediu anual, s-a utilizat o vechime în muncă necesară deschiderii dreptului la pensie prevăzută de acte normative cu caracter special, care este mai mică decât cea prevăzută de legea-cadru, majorarea nu se aplică.

Sunt avute în vedere persoanele care au beneficiat de:

- Prevederile H.G.267/1990, H.G.610/1990, H.G.407/1990;

- Condiţii speciale de muncă prevăzute la art.20 din Legea nr.19/2000;

- Prevederile Legii nr.226/2006;

- Dispoziţiile referitoare la persoanele cu handicap preexistent calităţii de asigurat.

Menţiune: Spre deosebire de majorarea punctajelor din perioada octombrie 2008 – octombrie 2009, când persoanele care au lucrat în grupe de muncă mai puţin de 5 ani nu au beneficiat de nicio creştere, în această etapă şi aceste persoane vor primi un punctaj majorat, în conformitate cu prevederile art.169 din legea nr.263/2010.

În luna februarie 2011, la nivelul sistemului administrat de CNPP, aproximativ 1.546.000 pensionari vor beneficia de majorarea punctajului în conformitate cu prevederile art.169 din Legea 263/2010, câstigul mediu suplimentar fiind de 93 lei.

Situaţia detaliată cu privire la numărul de beneficiari şi creşterea medie a pensiilor, la nivel de judeţ, se regăseşte în Anexa la prezenta Notă.

Trebuie precizat însă că, având în vedere anumite particularităţi legislative şi situaţii concrete din dosarele de pensii, există şi persoane care, deşi au lucrat în grupele I şi/sau a II-a de muncă, nu vor primi în luna februarie majorarea de punctaj, fiind necesare verificări individuale pe fiecare dosar în parte.

În fiecare caz în parte drepturile vor fi achitate de la data de 01.01.2011, astfel încât, indiferent de luna în care se va plăti punctajul majorat, se vor achita drepturile restante corespunzătoare.

Pentru a evita orice neînţelegeri, se impune a fi menţionat faptul că, în cazul persoanelor care s-au pensionat începand cu data de 03.11.2008, punctajele au fost majorate corespunzator încă de la stabilirea iniţială a pensiei, deci aceste persoane nu fac obiectul prevederilor art.169 din Legea 263/2010 .

Acordarea punctajului suplimentar se efectuează din oficiu, astfel încât nu este necesară deplasarea la ghişeele caselor locale de pensii.

Casa Teritoriala de Pensii Bistrita-Nasaud

Director Executiv Adjunct

Terente Ciui

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]