1 Decembrie și suveranii României Mari

Prof. Simona Simioanca Retegan

La Biblioteca Județeană George Coșbuc Bistrița- Filiala Andrei Mureșanu a avut loc un eveniment de marcare a Zilei Naționale a României, insistându-se asupra rolului regelui Ferdinand I Întregitorul (1914-1927) și soției Sale regina Maria-Suveranii României Mari. Prezentările au fost realizate de profesoara de istorie Simona Simioanca de la Liceul cu Program Sportiv Bistrița și Liceul de Arte Corneliu Baba Bistrița, cu contribuția instituției județene și a bibliotecarei Angela Costin. Au participat elevi de la școlile amintite, precum și alți invitați.
Lecția de istorie prezentată a evidențiat contribuția Regelui Ferdinand și a Reginei Maria la Marea Unire din anul 1918, rolul acestora în făurirea Statului Național Unitar Român, importanța și semnificația Zilei Naționale a României. Având ca îndemn Manifestul Regal adresat țării în 15/28 august 1916 de Regele Ferdinand, românii au realizat cu imense sacrificii Actul Marii Uniri din 1918 După vremi îndelungate de nenorociri și grele încercări, înaintașii noștri au reușit să întemeieze Statul Român prin Unirea Principatelor, prin Războiul Independenței, prin munca lor neobosită pentru recunoașterea națională.Astăzi ne este dat nouă să întregim opera lor, închegând pentru totdeauna ceea ce Mihai Viteazul a înfăptuit pentru o clipă: Unirea românilor de pe cele două părți ale Carpaților.
În tot timpul domniei Regelui Ferdinand, Regina Maria i-a fost colaboratoare de fiecare zi, participând la marile decizii hotărâtoare pentru poporul român- înzestrată cu calități multiple, cu o îndrăzneală și energie aproape necunoscute la capetele încoronate, regina Maria o dată cu intrarea României în război, s-a integrat în rândul surorilor de caritate...... a participat la toate durerile poporului cauzate de război. Regina Maria s-a implicat activ în acordarea de asistență medicală răniților de pe front, văduvelor rămase acasă sau infirmilor – prezența ei pretutindeni mărea curajul și dădea tuturor siguranța biruinței finale. Constantin Argetoianu o considera pe Regina României Mari ctitorița României întregite și una dintre cele mai mari figuri ale istoriei noastre naționale.
Suverana României Mari, în care Regele Ferdinand avea deplină încredere, a fost și un bun diplomat. Dovadă-chemarea Sa la Paris în timpul Conferinței de Pace , de către negociatorul șef al delegației românești, primul ministru I.I.C. Brătianu. Ambasadorul Franței, contele Saint- Aulaire afirma- mai mult decât o femeie, mai mult decât o regină- un simbol.Mai mult decât un simbol- un mit de care se leagă întregirea neamului românesc.
La 15 octombrie 1922, printr-o ceremonie impresionantă, Regele FERDINAND I UNIFICATORUL și Regina MARIA , au fost încoronați ca regi ai tuturor românilor la Alba- Iulia, act ce semnifică punerea tuturor teritoriilor românești sub aceeași Coroană. După război, cei doi Suverani au susținut înfăptuirea reformelor inițiate de I.I.C. Brătianu care au dus la consolidarea și modernizarea statului.
Participanții la acțiunea desfășurată la Casa Memorială Andrei Mureșanu au vizionat prezentări power-point referitoare la Marea Unire din 1918 și contribuția Suveranilor României Mari, au vizitat expoziția de carte dedicată acestui eveniment, precum și cărți scrise de Regina Maria aflate în fondul Bibliotecii Județene. Mulțumim pentru ospitalitate și colaborare conducerii Bibliotecii Județene George Coșbuc și d-nei bibliotecare Angela Costin.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]