Virtus Romana Rediviva în caleidoscopul vremii și cărările spre substraturile adânci ale conștiinței

Citind Almanahul „Virtus Romana Rediviva”, editat sub egida societății cultural-științifice „Virtus Romana Rediviva” de la Cluj, redactor șef prof. univ. em. dr. Ironim Marțian, la editura Napoca Star S.R.L., editor Dinu Ureche, gândul mă duce la cărările spre straturile adânci ale conștiinței, la memoria generațiilor cuprinsă într-o unică filă de calendar: 1 Decembrie 1918, la înălțimea conștiinței oamenilor iubitori de limbă, la pământul pe care ne-am născut și din care ne hrănim speranțele de azi și de mâine, precum și la pâinea rotundă, în aluatul căreia, au fost frământate milioane de vieți.
Din urzeala trecutelor vremi, se sloboade glasul amintirilor, presărând momente din hronicul neamului nostru, și simți cum pământul acesta întinde brațul prietenesc, celor care zidesc ȚARA; iar vocea domnului prof.univ.em.dr. Ironim Marțian, profundă și frumos modulată și vorbele calde, cad ca și ploaia pe holda înverzită, alături de vorbele colaboratorilor acestei publicații, oferind cititorului o adevărată „SALBĂ a SALBELOR” (pornind de la salba poetului Vasile Alecsandri) prin importanța acordată fenomenelor de cultură la paginile trecutului, documente mai apropiate de zilele noastre, prin generații de oameni model, pentru care munca este virtutea umană cea mai înaltă care dă sens vieții și care, prin vocația pentru izvorul culturii – cunoașterea și iubirea Adevărului, pilda vieții lor, gradul de conștiință, dăruire și talent, îmbogățesc cu sporuri estetice noi, capacitatea expresivă a limbii noastre.
„Virtus Romana Rediviva” este o publicație cu adevărat frumoasă – atât exteriorul cât și interiorul, adresându-se oamenilor școliți, cercetării pedagogice și științifice, și din care oricine are de învățat.
Temele abordate de personalități ale culturii noastre, care redau atmosfera unor vremuri îndepărtate, conduc cititorul spre izvorul originalității culturii naționale, descoperind acest izvor, în orientarea spre popor și sat, în bogăția umană și etnografică autentică și străveche, a omului din popor.
Poporul este valoare în sine spune Ion Breazu, iar A.P.Alexi „Avem trebuință de opuri originarie din toți ramii de știință și arte și cu deosebire din ramii artei poetice”. Astfel de oameni sunt conștienți de locul pe care-l ocupă cultura populară în zugrăvirea realității.
Tezaurele de moravuri – datinile noastre frumoase sunt smaralde scumpe care compun diademe națiunii noastre, iar creațiile poeților noștri, factor de unitate spirituală.
Promovând problemele de educație și îmbogățire spirituală, atât de necesare la nivel individual și social, cititorul este stăpânit de îndemnul de a cultiva valorile neamului nostru fiindcă „Noi suntem urmașii legiunilor romane, nu suntem un popor oarecare. Noi avem Roma în numele nostru.”
Iosif Vulcan a subliniat aspectul social al creațiilor populare, în Cuvântarea ținută la adunarea Astrei de la Năsăud în ziua de 8 august 1870, apărută în Familia nr. 33-35 din 1870 sub titlul „Cântecele haiducești”. Să nu uităm că „poezia populară este oglinda simțămintelor unui popor”.
Pământul strămoșesc au dat oameni care au purtat în suflet Lumina și a căror viață a ars pentru binele țării, eternizând clipe ale existenței neamului nostru în pagini memorialistice, pentru toate timpurile ce au să vie.
Filele almanahului „Virtus Romana Rediviva”, cuprinzând gândirea unor personalități proeminente ale culturii noastre, pe care i-a dat întregului neam românesc, Țara Năsăudului. Andrei Mureșanu este considerat de Iosif Vulcan un adevărat „geniu național” și cel dintâi Bard național, care a știut să redeștepte spiritul amărât al națiunii și „să vorbească tuturor inimilor române”.
Se cuvine să amintim doar câțiva laureați năsăudeni și bistrițeni originari și asimilați: George Coșbuc, Liviu Rebreanu, Lucian Blaga Vasile Scurtu, Dumitru Protase, Tudor Drăganu Teodor Tanco, Simeon Florea Marian, Grigore Moisil, Ana Vaida etc.
La pagina 51, prof.univ.em.dr. Ironim Marțian spune: „Mai mare bucurie am încercat la aflarea veștii că matematicianului dr. Gheorghe Pleș, pentru cele trei volume ale lucrării Școlile Năsăudului (1635 - 2015) Editura Napoca Star, Cluj-Napoca 2016 (I), 2017 (II), 2018 (III), îi fusese conferit Premiul „Constantin Rădulescu Motru” al Academiei Române, purtând numele marelui filosof și psiholog român (1868-1957), fost președinte al instituției (1938-1941), în data de 12 decembrie 2019.
În cadrul Ședinței Plenare, sub conducerea președintelui înaltului for cultural-științific, Academicianul Ion Aurel Pop și în prezența academicianului Emil Burzo, președinte de Onoare al Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, premiul i-a fost înmânat de academicianul Alexandru Surdu, șeful secției de Filozofie, Teologie, Psihologie și Pedagogie. Prin urmare a fost încadrată valoarea și voluminoasa lucrare în domeniul Pedagogie, așa cum Teza sa de doctorat „Modernizarea curricumului matematic pentru profilul liceal umanist și colegiul de institutori (sub coordonarea prof.univ.dr. Miron Ionescu de la Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca, 2004) este, trebuie să fie, încadrată în domeniul interdisciplinar numit Științe ale Educației.
Societatea „Virtus Romana Rediviva” de la Cluj este alături de alte societăți culturale, un focar de păstrare și cultivare a limbii și culturii naționale, îndemnându-ne să aducem un frumos omagiu și o sfântă rugăciune, picurând pe undele timpului o lacrimă pentru acești părinți, privind mereu spre cerul ca un lan albastru, sădit cu grâu de stele.
Activitatea oamenilor de cultură, colaboratori ai acestei publicații „Virtus Romana Rediviva”, contribuie la cunoașterea trecutului cultural, la cultivarea limbii și îmbogățirea patrimoniului spiritual, învățându-ne să binecuvântăm pământul pe care ne-am născut, și să lăsăm această carte deschisă celor de azi și celor de mâine, care vor aprecia și vor prețui comorile acestui pământ ca făcând parte din patrimoniul național, valorificându-l sub aspectul utilității economice cât și a unor implicații culturale.
Îmi exprim sentimentul de recunoștință și prețuire, pentru munca laborioasă a domnului prof. univ.em.dr. Ironim Marțian, în arta cultivării cuvântului frumos al limbii și implicarea în actul cultural, oferind un model educativ, necesar îndrumării adolescenților și nu numai, în munca de autoeducație.
Cele mai frumoase gânduri și admirație pentru colaboratorii almanahului „Virtus Romana Rediviva”, pentru creațiile poeților, care fac dovada înțelegerii juste, a locului pe care îl ocupă opera de creație în viața unui popor: „Opera de creație este o medalie pentru un popor. Ne-a fost dat să luminăm cu floarea noastră un colț de pământ. Dacă am reușit înseamnă că eforturile noastre n-au fost zadarnice” (dixit Lucian Blaga) – poetul de la Lancrăm care descindea aici, în Țara Năsăudului, de la Lisabona, exclamând nu fără emoție: „Acesta e adevăratul meu spațiu mioritic!”.

Prof. Paraschiva Cărbunar
Membră a Ligii Scriitorilor români – Filiala Cluj

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5