Sfântul Ioan Botezătorul

Astăzi este ziua închinată preamăririi Sfântului Ioan Botezătorul. Sfântul Ioan a fost prooroc şi un Înaintemergător faţă de Mântuitorul Iisus în toată viaţa şi strădania lui. A venit pe lume printr-o naştere minunată şi vestit de înger, apoi încă de tânăr este un prooroc al pocăinţei. El iubeşte înfrânarea şi viaţa aspră din pustia Iordanului unde trăieşte, predică, mărturiseşte şi botează în Iordan pe cei care cred în el. Predica lui era schimbarea vieţii, întoarcerea la Dumnezeu şi împăcarea cu El pentru a primi viaţa nouă pe care o aduce împărăţia lui Mesia: “Pocăiţi-vă că s-a apropiat Împărăţia cerurilor” (Matei 3,2). El este cel dintâi care face ceea ce predică, prin înfrânarea şi viaţa grea pe care o duce. Era îmbrăcat în haină aspră din păr de cămilă, nemâncând pâine nici bând vin, ci hrănindu-se doar cu lăcuste şi miere sălbatică. Botezul lui Ioan nu era un botez creştin. El însuşi făcea deosebire şi spunea: “Eu vă botez cu apă spre pocăinţă. Mesia va boteza cu duh sfânt şi cu foc, spre mântuire” (Matei 3,11). În vremea lui mulţi se întrebau dacă nu cumva Ioan este Hristos Mesia, la care el răspundea: “Nu sunt eu Hristos. Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui. Sunt solul trimis să gătesc calea înaintea Lui.

Eu vă botez cu apă, dar în mijlocul vostru stă Unul, pe care voi nu-L ştiţi. Care este mai mare decât mine şi eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălţămintelor Lui. Şi tocmai pentru aceasta am venit, botezând cu apă, ca El să fie cunoscut în Israel” (Ioan 1,31). Însuşi Mântuitorul îl cinsteşte pe Ioan ca pe un adevărat prooroc despre care spune: “Ce aţi ieşit să vedeţi în pustie? Un prooroc? Da, vă spun, dar şi mai mult decât un prooroc. Adevăr vă spun că între cei născuţi din femeie nu s-a ridicat unul mai mare decât Ioan Botezătorul” (Matei 11, 7-11). Iar dovada cu fapta este că Iisus s-a lăsat botezat de Ioan, în Iordan. Momentul de culme din viaţa Sfântului Ioan a fost când îl descoperă pe Hristos printre oamenii din vremea lui, după semnul ce i s-a încredinţat: “Am văzut duhul pogorându-se din cer, ca un porumbel şi a rămas peste El. Şi eu nu-L cunoşteam pe El, mărturiseşte Ioan, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă, Acela este Cel ce botează cu Duh sfânt. Şi eu am văzut şi am mărturisit că Acesta este Fiul lui Dumnezeu” (Ioan 1,32-34). Sfârşitul lui Ioan Botezătorul se cunoaşte. După ce a fost întemniţat, regele Irod, la ospăţul dat în cinstea lui, i-a făgăduit fiicei Irodiadei că-i va da orice îi va cere. Şi astfel, prin dansul fiicei sale, Irodiada a avut pe tipsie de la rege capul marelui prooroc Ioan Botezătorul.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]