Protestul redactorilor "Tribuna" trimis oficialităţilor

Memoriu

În atenţia Domnului Horia Uioreanu
Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj

Stimate Domnule Preşedinte,

Subsemnaţii, angajaţi ai revistei de cultură Tribuna, publicată sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, ne exprimăm preocuparea şi îngrijorarea cu privire la degradarea accentuată a prestigiului Tribunei în ultimele luni, din cauza unor acţiuni şi decizii arbitrare ale noului redactor-şef, dl Mircea Arman.

Deşi a beneficiat de bunăvoinţa şi de dorinţa onestă de colaborare ale echipei redacţionale, dl Arman a impus arbitrariul într-o activitate de echipă, abuzând de funcţia sa, şi a creat totodată deservicii revistei prin atitudinea sa publică, care a provocat numeroase reacţii în media, inclusiv o petiţie a oamenilor de cultură.

În ce priveşte relaţiile cu echipa redacţională, dl Arman a abuzat de poziţia sa de conducere eliminând, fără argumente, anumite materiale din sumarul revistei, refuzând colaboratori – din nou fără să-şi justifice opţiunea –, sau chiar excluzând redactorii din procesul de realizare a revistei, prin suprimarea şedinţelor de sumar. Astfel, redactorii sunt împiedicaţi să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu, prevăzute chiar în fişa postului: „stabilirea tematicii numerelor de revistă” ori „urmărirea standardelor editorial-bibliografice şi de tehnoredactare ale materialelor publicate”. Refuzul dlui Arman de a conlucra cu echipa revistei a creat o atmosferă tensionată şi suspicioasă, iar deciziile sale îi pun pe redactori în situaţii publice neplăcute, colaboratorii – constanţi sau posibili – fiind reticenţi să publice în Tribuna în actualul context. Este astfel periclitată chiar apariţia revistei, dat fiind că numărul mediu de semnatari pe număr este de circa 30-40. Dl Arman s-a prevalat de „relaţiile” sale pentru a publica în ultimele numere autori din Bucureşti, formulă de avarie, care contrazice chiar statutul nostru, câtă vreme Tribuna este o publicaţie a spaţiului transilvan, cu reverberaţie naţională.

Vă semnalăm, Dle Preşedinte, faptul că redacţia revistei Tribuna include profesionişti culturali recunoscuţi, cu o experienţă de 10-20 de ani în presa culturală şi în domeniile lor de competenţă. Activitatea noastră a fost recompensată de importante premii naţionale şi internaţionale, iar apartenenţa la organizaţii profesionale recunoscute, precum Uniunea Scriitorilor, Uniunea Artiştilor Plastici, Uniunea Cineaştilor, Asociaţia Internaţională a Criticilor de Teatru ne confirmă poziţia profesională. De aceea, suntem surprinşi de reaua-voinţă demonstrată de dl Arman în relaţiile de muncă şi de atitudinea sa dispreţuitoare faţă de expertiza noastră. Vă atragem atenţia că presiunile administrative au ajuns până la ameninţări cu concedierea unor membri ai redacţiei, fapt care ni se pare extrem de grav.

Mai mult, dl Arman a impus un ritm nefiresc activităţii redacţionale, dovedind că nu cunoaşte specificul acestei activităţi, printr-un program de lucru de tip „uzinal”, cu bilete de voie etc. Aceste măsuri, acoperite administrativ de o interpretare îngustă a prevederilor legale, impietează asupra bunei desfăşurări a activităţii noastre, câtă vreme o revistă – ca orice alt produs media – se realizează prin contacte directe ale redactorilor şi echipei cu colaboratorii şi instituţiile partenere. Munca de birou nu poate compensa participarea la diverse evenimente culturale, dialogul direct şi firesc cu colaboratorii, documentarea de bibliotecă sau elaborarea neconstrânsă, în maniera proprie fiecăruia, a materialelor pentru revistă. Nici măcar într-o redacţie de cotidian programul nu este atât de strict formal cum a devenit la Tribuna, iar calibrul articolelor de publicaţie culturală presupune o elaborare mai atentă decât la o publicaţie generalistă.

Refuzând să asume o continuitate editorială, dl Arman a eliminat din activitatea Tribunei două direcţii care ne-au adus în ultimii ani o recunoaştere internaţională: expoziţia Tribuna Graphic – ediţia din 2012 fiind dedicată graficienilor polonezi, conform tradiţionalei colaborări dintre Consiliul Judeţean Cluj şi regiunea Malopolska –, precum şi publicarea albumelor prin care editura revistei s-a impus pe piaţa de carte de artă. De asemenea, s-a stopat buna colaborare cu comunităţile scriitoriceşti şi artistice din Turda şi Huedin, prin renunţarea la suplimentele publicate periodic în revistă. Aceste decizii au şi consecinţe economice, proiectele în cauză fiind finanţate şi constituindu-se ca venituri proprii ale revistei. Lucrările expoziţiilor Tribuna Graphic, donate Muzeului de Artă din Cluj, au o valoare estimată de aproape 45 000 de euro, iar albumele editate în ultimii ani au adus revistei venituri de circa 400 000 lei. De asemenea, suplimentele au fost bugetate de Consiliile Locale din Huedin şi Turda.

Alături de aceste aspecte ce ţin de munca redacţională propriu-zisă, dl Arman a avut reacţii publice care au adus atingere imaginii Tribunei. Componenţa Consiliului Consultativ – organism simbolic, format din personalităţi culturale – a fost modificată de mai multe ori, conform arbitrariului redactorului-şef, în funcţie de preferinţele sale personale. Dl. Arman a jignit în mod public diverşi oameni de cultură, prin editorialele sale din Tribuna şi alte intervenţii în presă, determinând o reacţie promptă şi fermă din partea comunităţii culturale.

Denigrarea publică – într-un interviu din Cotidianul – a unor personalități recunoscute, precum Nicolae Manolescu ori profesorii Ion Vlad și Ion Pop, a provocat elaborarea unei petiţii de protest la adresa dlui Arman. Până în prezent, această petiție a fost semnată de aproape 500 de oameni de cultură, între care academicieni, universitari și scriitori renumiţi sau plasticieni din străinătate. De asemenea, rectorul Universității ”Babeș-Bolyai”, acad. Ioan-Aurel Pop, s-a retras din Consiliul Consultativ, semnând totodată și petiția.

În lista de semnatari figurează, printre alții, membri ai Consiliului filialei Cluj ai Uniunii Scriitorilor din România, scriitorii Ion Vartic și Doina Cetea; Dan Mircea Cipariu, președintele secției de poezie a Uniunii Scriitorilor din România; poetul și jurnalistul clujean Ion Mureșan; regizorul Mihai Măniuțiu, directorul Teatrului Național Cluj; Sorin Crișan, rectorul Universității de Artă Teatrală din Târgu Mureș; Marta Petreu, redactor-șef al revistei Apostrof, Adrian Popescu, redactor-șef al revistei Steaua, Ioan Moldovan, redactor-șef al revistei Familia (Oradea), Valeriu Stancu, redactor-șef al revistei Cronica (Iași), Olimpiu Nușfelean, directorul revistei Mișcarea literară (Bistrița), Balazs Imre Jozsef, redactor-șef al revistei Helikon, Aurel Pantea, redactor-șef al revistei Discobolul (Alba Iulia), Rareș Moldovan, directorul revistei Echinox, Mircea Mihăieș, redactor-șef al revistei Orizont (Timișoara); Liviu Malița, decanul Facultății de Teatru și Televiziune a UBB; Andras Visky, directorul artistic al Teatrului Maghiar de Stat din Cluj etc.

O asemenea reacţie publică este de natură a crea mari deservicii imaginii, credibilităţii şi valorii revistei Tribuna şi, implicit, Consiliului Judeţean Cluj, îndepărtând revista de spaţiul cultural autentic şi plasând-o într-o periferie a elitei culturale. Este de presupus că acești oameni, mulți dintre ei foști colaboratori ai Tribunei, vor refuza pe viitor să contribuie la publicația noastră ori să stabilească parteneriate instituționale cu noi.

Apreciem, stimate Domnule Preşedinte, că evoluţia de până acum a evenimentelor impune din partea Dvs. o decizie onestă şi fermă, pentru a feri revista Tribuna de o nedorită scufundare în anonimat, din care ar fi foarte dificil de ieşit. Considerăm că unica soluție de rezolvare a acestei nedorite crize este revocarea mandatului managerial al dlui Mircea Arman. Menținerea sa la conducerea revistei Tribuna ar duce la prelungirea nelimitată a situației prezente, cu consecințe greu de estimat.

Redactorii Tribuna:

Ioan Pavel Azap
Claudiu Groza
Şefan Manasia
Ovidiu Petca
Oana Pughineanu
Ştefan Socaciu

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5