Protest şi solidaritate şi la Serviciul de Probațiune Bistriţa-Năsăud

Consilierii din cadrul Serviciului de Probațiune Bistriţa-Năsăud s-au solidarizat, de ieri, 20.01.2016 acţiunii de protest spontan declanşată de colegii din cadrul Serviciului de Probațiune București (la care au aderat până în prezent alte 33 de servicii din ţară) şi au decis să-şi întrerupă programul cu publicul în intervalul orar 10-14. Forma de protest continuă în cadrul Serviciului de Probaţiune Bistriţa-Năsăud, sub forma grevei japoneze, cu posibilitatea adoptării a oricăror alte forme de protest mai radicale, până la soluţionarea problemelor existente.
Acţiunea de protest vizează o serie de nemulţumiri din sistemul de probaţiune legate de subdimensionarea personalului şi subfinanţarea acestuia. Astfel, personalul sistemului de probaţiune solicită repoziționarea consilierilor de probațiune în cadrul sistemului de justiție, acordarea drepturilor similare cu ale celorlalte categorii de personal din cadrul sistemului de justiție, angajarea urgentă de personal și suplimentarea posturilor în cadrul sistemului de probațiune, asigurarea pazei sediilor, a bunurilor și a personalului de probațiune de către Jandarmeria Română, conform prevederilor legale în vigoare, asigurarea unor condiții decente de muncă și a resurselor materiale necesare desfășurării activităților zilnice. De asemenea, se solicită demararea unor proceduri de modificare a legislației actuale în materia probațiunii care să conducă la reducerea presiunii exercitate de volumul ridicat de activitate generat de intrarea în vigoare a noilor coduri, precum şi adoptarea regulamentelor de aplicare a legislației în materia probațiunii, corelată cu o simplificare a procedurilor.
Astăzi sistemul de probaţiune reprezintă unica alternativă la detenţie, monitorizând desfăşurarea tuturor pedepselor neprivative de libertate, in scopul reintegrării sociale a persoanelor condamnate, al diminuării riscului de săvârșire a unor noi infracțiuni, al creșterii gradului de siguranță în comunitate şi nu în ultimul rând diminuarea costurilor asociate privării de libertate în contextul în care costul lunar per deţinut este de 2397 lei.
În contextul aplicării Noului Cod Penal și a Codului de Procedură Penală din februarie 2014, se înregistrează o creştere copleşitoare a numărului de persoane intrate în evidenţa serviciilor de probaţiune, care depăşeşte cu mult numărul celor aflaţi în detenţie. Astfel, statisticile din ianuarie 2016 relevă faptul că în supravegherea sistemului de probaţiune se aflau peste 40000 de persoane sancţionate penal (pentru săvârşirea de infracţiuni diverse, unele cu grad ridicat de pericol social: tâlhărie, tentativă de omor, lovituri cauzatoare de moarte, trafic de persoane, viol, trafic de droguri etc.) în timp ce în sistemul penitenciar se aflau aproximativ 28000 persoane private de libertate, în condiţiile în care personalul care activează în sistem penitenciar este de 12500 de angajaţi în timp ce în cadrul de serviciilor de probaţiune din ţară activează doar 389 de consilieri. În condiţiile în care toate demersurile amiabile iniţiate au rămas nesoluţionate de către Ministerul de Justiţie, situaţia fiind într-o continuă agravare, continuarea protestelor reprezintă singura modalitate prin care se poate atrage atenția asupra situației dificile din sistemul de probaţiune.

Serviciul de Probaţiune Bistriţa Năsăud

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]