Năsăudeni la Biblioteca Judeţeană Zalău

         

Lucreţia Mititean din Năsăud  a lansat volumul "Predici rostite în Duminicile de peste an", o culegere de 57 cuvântări rostite de mari duhovnici, preoţi şi ierarhi, la Biblioteca Judeţeană Zalău.

          Biblioteca, instituţie de mare prestigiu, s-a dovedit a fi cel mai special loc unde cultura şi cărţile sunt la ele acasă. Aici, acest loc de lumină este onorat de prezenţa familiei creştine Ioan şi Lucreţia Mititean, năsăudeni de elită, suflete însetate de cultură şi educaţie patriotică. Membri fideli ai Ligii Scriitorilor, filiala Năsăud şi activişti neobosiţi ai Societăţii Astra Năsăudeana.

 Directorul Bibliotecii, Florica Pop, a primit invitaţii cu zâmbet cald şi braţele deschise, prezentând cartea ca un adevărat ghid pentru preoţi, enoriaşi, profesori, oameni de cultură şi de ţară, consideră biserica străbună un factor important pentru spiritul de dăruire, respect şi responsabilitate a procesului umanitar. În sprijinul nevoii de comunicare şi împărtăşire discretă a cultului religios, apariţia acestor predici este bine venită şi deosebit de valoroasă.

Preotul Ionel Pop, într-un mod expresiv, pătrunde în intimitatea cărţii pe care o prezintă la un nivel academic, dovedind, prin cultura sa, că are un har deosebit, atât în Parohia Porolissum unde slujeşte, cât şi în sufletele celor care îl ascultă şi îl urmează în credinţă.  Domnia sa  are ca destin teologic viaţa. Este un dăruit, strălucitor şi impresionant conversativ. Vorbeşte la superlativ despre autoare, apreciind că editarea acestei cărţi , este cel mai frumos dar pe care ni l-a putut face. Susţinerea preotului a fost armonios acompaniata de corul bărbătesc al bisericii din Parohia Domniei Sale.  A fost înălţător!

 

          A fost invitată să ia cuvântul Nadia Baciu, director al Editurii Ecou Transilvan din Cluj, care s-a îngrijit de redactarea volumului prezentat,  dar şi a altor opere literare create de scriitorii Ioan şi Lucreţia Mititean, precum  - "Amintiri de peste râu " - monografie a plaiurilor someşene; "În vârful peniţei "  cu 22 de titluri sub generic; 5 cărţi în 2015  şi alte 2 volume în ultimii 2 ani.

 Lucreţia  a publicat, după o cercetare de 15 ani, următoarele cărţi: "Vorbe înţelepte  " Vol I şi Vol II; " Cuvânt de înţelepciune";  " Predici rostite în Duminicile de peste an ". Nadia Baciu spune că sunt prea puţine cuvinte pentru a vorbi despre asemenea oameni competenţi, verticali, cu profunzime de gândire, aşa cum sunt soţii Mititean. Prin cartea expusă aici se face o conlucrare între harul divin şi efortul autoarei de a crea o carte plină de transparente, ce valorifica esenţa problemelor biblice şi a credinţei străbune a neamului nostru. Doamna director a editurii a reuşit să scoată o carte atractivă, elegantă, bogată în conţinut dar şi prin forma grafică edificatoare pentru semnele şi expunerile biblice. A reuşit pe deplin! Avem o carte valoroasă, pretenţioasă şi reprezentativă pentru iubitorii de biblioteci personale şi nu numai! Este un volum de rang I.

 

           La prezentarea  acestei culegeri de texte, pe lângă edilii Zalăului, au mai participat năsăudeni stabiliţi aici, printre care fam. Moldovan Paramon, la origine telceni, Elena Fati Girigan din Feldru, soţia prof. Vasile Fati, creatorul şi dezvoltatorul Grădinii Botanice din Jibou până la valoarea de astăzi ,  de renume european şi mondial, şi a cărui soţie  Elena, l-a însoţit cu dăruire toată viaţa şi pe care mulţi o cunosc drept " Marea doamna a Grădinii Botanice din Jibou." Doamna Maria Marc, personalitate de excepţie, cu preocupări deosebite în cultivarea şi educarea familiilor, a copiilor defavorizaţi, pentru respectarea principiilor umaniste de viaţă şi de credinţă.

 

Ileana Dindelegan, gazdă a năsăudenilor, a adus elogii scriitorilor Mititean şi şcolii năsăudene unde a învăţat şi soţul dânsei, dr. Dindelegan Dorel, la Liceul Grăniceresc, şcoala de elită în acele timpuri, care a dat Ţării noastre 18 academicieni, dintre profesorii şi absolvenţii acestui liceu. Acest rezultat spune foarte mult despre importanţa unei instituţii de învăţământ de bază cu mare exigenta, dăruire, pricepere şi conştiinţa. Doamna Dindelegan mulţumeşte  din inima  publicului prezent, care a răspuns invitaţiei cu mult interes şi deosebită plăcere. Cei câştigaţi în urmă întâlnirii suntem noi toţi, ştiut fiind că din nefericire sunt destul de rare în viaţa noastră asemenea ocazii benefice stării noastre de bine şi sănătate. Considerăm că de-acum înainte suntem mai bogaţi sufleteşte, mai cunoscători în probleme de viaţă civică şi spirituală dar şi binecuvântaţi de harul Duhovnicesc.

 

          A luat cuvântul autoarea cărţii lansate, mulţumind în primul rând lui Dumnezeu pentrun că i-a dat putere şi zile pentru a scrie această carte, pentru care a lucrat 7 ani, participând la predici, citind mereu, sfătuindu-se cu oameni de cultură şi teologi.  Doamna Mititean mulţumeşte în mod special preotului Alexandru Vidican, protopop de Bistriţa, care a prefaţat volumul  de azi, cu un "Cuvânt înainte", de cunoaştere şi îndemn, celor ce vor face o lecturare  a cărţii, plăcută, utilă şi interesantă.   În continuare s-au oferit autografe, felicitări şi mulţumiri celor prezenţi.

 

           Cartea a fost prezentată şi în Biserica din Porolissum, după Sfânta Liturghie, aducând în fata credincioşilor  originalitate  şi un model inedit de dăruire şi fapte mărturisitoare !

         Ileana Dindelegan  

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]