Ministrul delegat Doina Pană: Apa, aurul incolor al omenirii

Doina Pană, ministru delegat pentru Ape, Păduri şi Piscicultură a participat la un eveniment organizat de către Administraţia Naţională Apele Române. Întâlnirea a avut loc la sediul Asociaţiei Inginerilor din România, cu ocazia Zilei Mondiale a Apei.

Evenimentul a reunit oameni de ştiinţă, ingineri, profesori din domeniul hidrotehnic, specialişti din domeniul gospodăririi apelor şi al hidroenergiei, precum şi reprezentanţi ai unlor instituţii. Evenimentul a avut drept scop readucerea în atenţia tuturor cetăţenilor a importanţei deosebite pe care o are apa în existenţa şi evoluţia societăţii.

Ministrul delegat Doina Pană a menţionat, în discursul său, importanţa gestionării durabile a resurselor de apă.

“Ştim cu toţii că, la nivel global, a început deja să se manifeste o criză acută a apei, cauzată în egală măsură de creşterea populaţiei, utilizarea excesivă, schimbările climatice şi poluare. Pe termen mediu, apa va deveni ceea ce îndrăznesc să numesc ”aurul incolor” al omenirii, unul dintre bunurile ei cele mai preţioase. Gestionarea durabilă şi eficientă a resurselor de apă constituie deja una dintre condiţiile esenţiale ale unei bune guvernări şi, în numele Guvernului României, vă asigur că depunem toate eforturile în acest sens.

Tema Zilei Mondiale a Apei din acest an se referă la legătura dintre apă şi energie. Prin promovarea acestei teme se recunoaşte importanţa apei pentru producerea de energie, fie că vorbim despre energie hidro, termo sau nucleară, dar şi importanţa energiei pentru funcţionarea infrastructurii din domeniul apelor. Totodată, se evidenţiază importanţa promovării, dezvoltării şi utilizării energiilor regenerabile pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatic”, a punctat oficialul guvernamental.

         Doina Pană a menţionat că este necesară o mai bună coordonare între toate formele de utilizare a apelor din cadrul bazinelor hidrografice, coordonare în care rolul esenţial revine administraţiilor bazinale de apă.

Această coordonare este cu atât mai necesară cu cât cele mai importante acumulări din ţara noastră sunt acumulări complexe, care, pe lângă energie, au un rol de apărare împotriva inundaţiilor, asigură apă pentru irigaţii şi, nu în ultimul rând, asigură alimentarea cu apă a populaţiei. Având în vedere importanţa continuării amenajării bazinelor hidrografice astfel încât să răspundem la cerinţele directivelor europene specifice şi ţinând cont de efectele schimbărilor climatice, credem că una dintre soluţiile care şi-au dovedit eficienţa din punct de vedere tehnic şi financiar este realizarea unor noi acumulări complexe, prin care să se facă regularizarea volumelor de apă între anii cu exces şi cei cu deficit de precipitaţii şi totodată să poată fi valorificat potenţialul energetic al apelor acumulate”, a explicat ministrul delegat.

Potrivit acesteia, implementarea Directivei Cadru pentru Apă necesită colaborarea şi participarea tuturor sectoarelor care influenţează sau sunt influenţate de cantitatea şi calitatea apei.

“Este important să conştientizăm faptul că numai acţiunile guvernamentale nu vor fi suficiente: industrie, ferme, autorităţi locale trebuie să acţioneze în aşa fel încât să contribuie la conservarea şi, dacă este necesar, la refacerea ecosistemului acvatic care ne aparţine tututor. Este important să subliniem că, oricâte eforturi vom depune la nivelul autorităţilor prin elaborare de reglementări, monitorizare şi inspecţie sau prin lucrări de investiţii, nu vom avea rezultatele dorite dacă la nivelul sectoarelor economice şi comunităţilor nu se va realiza o schimbare de atitudine”, a argumentat Doina Pană.

Nu în ultimul rând, aceasta a subliniat importanţa pregătirii pentru noul exerciţiu financiar 2014-2020, esenţială fiind utilizarea la maximum a fondurilore alocate, fie pentru apărare împotriva inundaţiilor, protecţie împotriva eroziunii costiere, alimentări cu apă sau canalizări.

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]