Mihai Eminescu - ilustrare genială a fiinţei naţionale a poporului român

Prof. Vasile Găurean

Personalităţi ca aceea a poetului nostru naţional se nasc în viaţa popoarelor la distanţe de secole. “Să ne aducem pururi aminte de Eminescu, cel mai ales dintre poeţii acestui neam.Eminescu este sfântul preacurat al ghiersului românesc” -scria Tudor Arghezi, un alt mare truditor al slovelor. Urmând acest afectuos îndemn, ne adunăm iar şi iar la mijloc de ianuarie spre a dovedi că cele mai frumoase statui ale poetului sunt acelea pe care le înălţăm în sufletele noastre.
Cu toţii ne-am făcut mai bogaţi din suferinţa vieţii lui, din veşmântul scânteietor al gândirii sale. Poetul care s-a născut acum 124 de ani întruchipează în sine cu strălucire trăsăturile fundamentale ale neamului romanesc, după cum un scriitor ca Shakespeare întruchipează trăsăturile definitorii ale neamului britanic, Dante Aligheri dragostea de libertate a unui popor ce descinde din neamul cezarilor, în Cervantes ori Garcia Lorca pulsează spiritul fierbinte al neamului spaniol, iar în Lermontov sau Esenin sufletul rus. În acest sens se exprima Tudor Vianu, exeget de seamă al liricii eminesciene: “Toate popoarele îşi trimit în Panteonul universal pe acei poeţi care-i reprezintă mai bine: germanii pe Goethe, ruşii pe Puşkin, italienii pe Dante, polonezii pe Mickiewics. Românii îi deleagă această cinste lui Eminescu spre a-i reprezenta în faţa lumii întregi.”
Personalitatea poetului este demnă de iubire şi admiraţie nu doar ca poet, cum este îndeobşte cunoscut, ci multidimensional: întâi ca un mare caracter, ca om, care-I dă o nobleţe aparte, iar apoi şi ca un mare patriot, ataşat profund neamului său şi cu deosebire oamenilor simpli.
“Împărat al poeziei şi-al visării” (cum fericit l-a definit Gh.Tomozei, plecat dintre noi anul trecut), Eminescu a concentrat în sine blândeţea şi generozitatea neamului nostru, spiritul de jertfă şi dăruire pentru cei mulţi şi nedreptăţiţi, dragostea pentru frumuseţile şi misterele lumii dăruite nouă de Dumnezeu, suferinţa în iubire, soarta noastră de “popor lipsit de noroc în istorie”(cum se exprima Nicolae Iorga), spiritul meditativ, cu aplecarea nativă spre melancolie.
Poate cel mai frumos şi adevărat s-a exprimat despre el Veronica Micle, poetă la rândul ei şi având privilegiul prieteniei şi al iubirii: “Poet din altă lume.”
Eminescu ne-a îmbogăţit pe toţi şi de la el altfel iubim, altfel privim frumuseţile lumii. În el se află un stadiu al dezvoltării noastre ca naţiune pe o treaptă a istoriei naţionale. Toate-şi au o anumită şi clară ordine succedantă, în dezvoltarea culturii şi civilizaţiilor pe care o stăpâneşte Creatorul Universului. Pe când răsare Eminescu, limba românească era făurită şi ajunsese în măsură să poată exprima cele mai complexe gânduri fiinţale, rod al muncii de secole a multor generaţii dinaintea sa. Eminescu va da însă limbii româneşti acea strălucire orbitoare de care nu încetăm a ne minuna până azi.

Comentarii

15/01/14 10:20
Vizitator

15 ianuarie, data nașterii poetului național al românilor, Mihai Eminescu (1850-1889), a fost aleasă ca Zi a Culturii Naționale. In acest sens, Camera Deputaților a adoptat, la 16 noiembrie 2010, un proiect de lege prin care ziua de naștere a lui Mihai Eminescu a devenit zi a Culturii Naționale, act normativ ce a întrunit 175 de voturi favorabile, unul împotrivă și două abțineri.
Decretul pentru promulgarea Legii privind declararea zilei de 15 ianuarie — Ziua Culturii Naționale a fost semnat la 6 decembrie 2010, iar Legea nr. 238 din 7 decembrie 2010 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 831 din 13 decembrie 2010.
În expunerea de motive a legii se arată: "Ziua Culturii Naționale va fi, în viziunea noastră, o zi în care nu numai celebrăm un mare creator, dar și o zi de reflecție asupra culturii române, în genere, și a proiectelor culturale de interes național". Si alte tari europene au decretat o zi a culturii lor nationale.
Astfel, în Spania, Ziua Culturii a fost aleasă în ziua morții lui Miguel de Cervantes, iar în Portugalia, în ziua în care s-a născut Luis de Camoes. De asemenea, autoritățile din Republica Moldova au hotărât ca si la ei ziua de naștere a lui Mihai Eminescu să devină Ziua Culturii Naționale.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]