LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRIȚA îşi prezintă oferta educațională pentru anul şcolar 2019-2020. Vezi ce avantaje au elevii!

Liceul Tehnologic Agricol Bistrița este o institutie de învăţământ, fidelă în timp, formării profesionale a elevilor în diverse domenii.

Școala noastră le oferă și le-a oferit în lunga ei existenţă, conservatoare dar și inovativă, posibilitatea pregătirii profesionale în diverse domenii cum ar fi agricultura, veterinar, zootehnie, mecanică, economie, industrie alimentară, protecția mediului dar și agroturism.

Pentru anul școlar 2019-2020 elevii claselor a VIII -a au posibilitatea să se înscrie la următoarele calificări:

 1. Liceu -învățământ de zi, clasa a IX-a

Specializarea

Tehnician  veterinar-Domeniul agricultură (1 clasă)

 

 1. Școală profesională -învățământ de zi, clasa a IX-a

Calificări pofesionale

 1. Mecanic auto (1 clasă)
 2. Lucrător zootehnist (1 clasă)
 3. Brutar, patiser, operator produse făinoase(1 clasă)

   

AVANTAJE OFERITE ELEVILOR NOȘTRI

 • Corpul didactic reprezentat în întregime de personal calificat, de o înaltă ţinută morală şi profesională
 • Instruire practică competentă, asigurată cu ajutorul partenerilor educaţionali
 • Posibilităţi de cazare în internatul liceului la tarife  avantajoase
 • Posibilităţi de servire a mesei în cantina liceului la tarife avantajoase
 •  Decontarea abonamentului pentru elevii navetiști
 • Burse de merit și studiu pentru elevii cu rezultate bune la învățătură
 • Burse pentru elevii cu posibilităţi materiale reduse
 • Burse profesionale pentru elevii de la învățământul profesional
 • Posibilitatea de a obține permisul de conducere categoria B și categoria Tr.
 • Posibilitatea participării la stagii de practică în străinătate datorită faptului că Liceul Tehnologic Agricol Bistrița este o școală preocupată permanent pentru implementarea unor  proiecte de formare profesională, oferind resurse pentru dezvoltarea profesională a elevilor pentru a deveni profesioniști pe piața muncii.

 

 ÎNVĂȚĂMÂNT SERAL 

 C.Liceu-Învățământ seral, rută directă,  clasa a XI-a

Specializarea

 1. Tehnician în activități economice  (1 clasă)
 1. Tehnician ecolog și protecția calității mediului (1 clasă)

Pentru clasa a XI- a SERAL se pot înscrie :
-ABSOLVENȚII DE 10 CLASE 
-ABSOLVENȚII DE ȘCOALĂ PROFESIONALĂ DE 3 ANI

DOSAR ÎNSCRIERE:
1. Ultima diplomă de studii
2. Foaia matricolă 
3. Document de identitate (original şi copie);
4. Certificat de naştere (original şi copie);
5. Certificat de căsătorie pentru persoane de sex feminin (original şi copie) - dacă este cazul;
6. Adeverinţă medicală din care să reiasă că este apt pentru şcolarizare (original);
7. Cerere de înscriere – se completează la depunerea dosarului;
8. Dosar plic.

Informații suplimentare se pot obține la secretariatul liceului: telefon 0263/238101

Pentru inscriere vă asteptăm la sediul LICEULUI TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRIȚA din Str. Drumul Tărpiului Nr.21 ,Bistrita 
 

Consilier educativ, Elena Mora

 

 

 

 

 

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]