LANSAREA UNOR CARŢI DESPRE ŢINUTUL NĂSĂUDEAN

Joi 3 iunie 2010 la ora 13, Direcţia Judeţeană a Arhivelor Statului Bistriţa – Năsăud a fost gazda unui important eveniment cultural, prilejuit de apariţia a două cărţi privind cercetarea istorică a ţinutului grăniceresc năsăudean, lansate de dr. Adrian Onofreiu şi prof. Viorel Rus şi discutate de numeroşi cercetători bistriţeni, prezenţi.

"Districtul Năsăud (1861-1876)", editura „Argonaut” Cluj – Napoca, 2010, un impunător volum semnat de Adrian Onofreiu, reprezintă una dintre cele mai reuşite cărţi ale perioadei funcţionării 1861-1876. Cartea scormoneşte adânc şi scoate la iveală date importante din arhivele fostului regiment grăniceresc năsăudean, ţinut intens cercetat de istoriografi, graţie existenţei multor documente, comparativ cu regiunile înconjurătoare, nemilitarizate, sau intrate mai târziu sub umbrela instituţiei de graniţă, printre care se încadrează zona văilor Şieului şi a Bârgăului, în care autorul excelează cu numeroase informaţii noi.

În mod special, este tratată situaţia dramatică a populaţiei româneşti după revoluţia maghiară din 1848-1849 şi desfiinţarea, în 1851, a regimentului de graniţă, până la înfiinţarea şi evoluţia Districtului Năsăud, care deşi a durat o perioadă scurtă, între 1861 şi 1876, a produs importante schimbări, benefice, din punct de vedere juridic, administrativ, social şi economic, care au constituit fundamentul viitorului judeţ Bistriţa – Năsăud, a cărui situaţie actuală s-a realizat cu mult mai târziu.

Cea de a doua carte, întitulată “Familiile din Năsăud în anul 1869 – Contribuţii de demografie istorică”, apărută la aceeaşi editură clujeană, în 2010, sub semnătura reputaţilor istorici şi documentarişti Ioan Bolovan, Adrian Onofreiu şi Viorel Rus, cuprinde, în 584 pag. cu numeroase tabele, recensământul populaţiei, caselor, terenurilor şi animalelor din oraşul Năsăud, în anul 1869, rezultat în urma unei munci intense şi studiu sistematic al documentelor de arhivă, având în prima parte un consistent şi sintetic capitol privind evoluţia Districtului autonom al Năsăudului.

Importanţa acestei lucrări depăşeşte hotarele oraşului Năsăud, din ea putând fi extrase date privind numeroasele personalităţi, din alte localităţi ale districtului, sau din afara acestuia, înregistrate, oficial, în anul 1869 în Blajul nordului transilvan.

Meritul acestor două noi lucrări este de primă importanţă, pentru cercetarea trecutului personalităţilor şi a situaţiei din Districtul Năsăud, aşa după cum a reieşit din prezentările făcute de Ioan Mureşan, directorul Arhivelor Naţionale Bistriţa – Năsăud, profesorii Simion Lupţan, Lazăr Ureche, Viorel Rus, Liviu Păiuş, Mircea Prahase, Ioan Bâca şi alţi vorbitori.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5