alp

Lansare de carte la Coşbuc: GEORGE PETRI ŞI ZESTREA OBÂRŞIILOR

Prof. Antonia Bodea

În inima Transilvaniei, pe malurile Sălăuţei este mare sărbătoare „Fiii Satului” din reputata aşezare Hordou, azi Coşbuc, în memoria marelui poet, s-au adunat pentru întâlnire, cu toţii şi fiecare cu sine.
Printre ei se află şi George Petri, feciorul lui George şi Palagea, plecat departe, „astăzi domn cu multă carte”, ca să evocăm perspectiva unui alt mare poet, de pe aceleaşi meleaguri transilvane.
Astăzi, în faţa judecăţii semenilor şi în faţa propriei judecăţi, într-o carte „uşor de citit”, după cum ne asigură autorul, dar şi plăcută la lectură, după aprecierile mele, autorii se confesează ca într-o spovedanie de suflet, bunilor, străbunilor şi urmaşilor acestora. Ne oferă astfel imagini din realitatea unor file de istorie zbuciumată traversând zodii mai puţin faste, împreună cu neamul nostru, aşezat aici dintotdeauna şi pentru totdeauna.
Cartea, intitulată nu întâmplător „De la opincă la ştiinţă” (culisele unui laborator şcolar 1951 - 1956), apărută la prestigioasa editură Ecou Transilvan, condusă cu multă măiestrie de doamna editor Nadia Fărcaș, urmăreşte devenirea în ceea ce înseamnă „cultură, gândire, pace sufletească” – valori pe care poporul nostru şi-a asigurat Fiinţa. În ambianţa modestă, dar echilibrată a satului natal, copilul învaţă lecţia de viaţă a cultului muncii, a răspunderii faţă de sine şi faţă de semeni, a bunului simţ şi a respectului valorilor culturii materiale şi spirituale milenare, încât existenţa modestă pare firească, iar „viaţa nu e o luptă”, ci o existenţă în pacea firii.
Paşii istoriei au răvăşit oameni, dar nu i-au înfrânt. Peste rănile adânci ale războaielor peste impunerea abuzivă a unei ordini străine tradiţiei noastre, românii s-au păstrat în propriile valori etice şi morale şi au reuşit să-şi cultive spiritul.
Un spaţiu cu veche cultură este şi ţinutul Năsăudului, al cărui istorie se dovedeşte în final a fi „istoria şcolilor sale”, după cum conchide George Petri, intelectual de primă clasă, care şi-a dobândit deprinderi de activitate ştiinţifică pe băncile şcolilor năsăudene.
Cu bunul simţ specific neamului său, „bunele maniere bine întipărite în mintea sa de ţăran”, precum ţine să sublinieze, copilul de atunci a păşit în spaţiul şcolii cu opiniile şi cămaşa sa albă, şi-a aţintit privirea şi şi-a concentrat atenţia asupra datoriei ce-i stătea în faţă şi a reuşit să-şi însuşească tainele ştiinţelor ce-i provocau curiozitatea şi chiar să le sporească.
Ambiţia favorabilă a acestui spaţiu de cultură confirmată de numărul mare de intelectuali de prim rang oferit spiritualităţii româneşti, precum mulţimea academicienilor aparţinând acestui areal, i-a favorizat nevoia de cunoaştere şi i-a antrenat temeritatea, perseverenţa şi spiritul vizionar.
O mână a destinului a făcut ca adolescentul să beneficieze de îndrumarea prof. Iosif Viehmann, dascăl dăruit cu deschidere şi pricepere în organizarea unui învăţământ pe principii moderne de formare şi învăţare, prin descoperire şi interacţiune, dincolo de rigiditatea unor metode de educaţie impuse.
Laboratorul de Ştiinţele Naturii, înfiinţat de către acest minunat dascăl în spaţiul Şcolii Pedagogice din Năsăud a însemnat cheia prin care minţile tinerilor elevi au deschis uşi spre adevărata cunoaştere. Aici elevii şi-au însuşit spiritul învăţării prin descoperire proprie, disciplina muncii de cercetare şi cunoaştere, pasiunea pentru studiu şi curajul gândirii inventive.
Cu acest bagaj valoros, grefat pe zestrea tradiţiei culturale româneşti, generaţii de tineri au păşit pe drumul cunoaşterii ştiinţifice sau au urmat calea merituoasă a dascălilor cu reală chemare.
Îmbrăţişând o profesie mobilă şi anume aceea de inginer constructor, dl George Petri a venit întreaga viaţă în întâmpinarea nevoilor semenilor săi prin hărnicia, spiritul său inventiv, temeritatea şi implicarea în tot ce ţine de aspiraţiile spre bine şi frumos ale neamului românesc.
Purtat de drumurile vieţii prin alte coordonate continentale, cunoaşte mentalităţi şi obiceiuri diferite şi înţelege că, indiferent de jocurile hazardate ale istoriei, România este o ţară cu largi posibilităţi de dezvoltare, că poporul nostru are resurse să se regenereze mereu, să învingă aspecte nocive ale societăţii moderne şi să-şi impună propria-i cultură în evantaiul culturii universale.
Cu o viaţă practică bogată, cu o deschidere spirituală mascată, azi la ceas aniversar, dl George Petri uimeşte prin neastâmpărul nevoii de cunoaştere şi făptuire, descoperind taine ale altor pasiuni, precum pictura sau chiar muzica, demonstrând prin propria implicare adevărul infinităţii posibilităţilor spiritului uman.
Felicitări şi urări de succes în tot ce Domnia Sa întreprinde, ca fiu demn al meleagurilor năsăudene!

.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]