La Salva, profesori din din Turcia, Bulgaria, Letonia, Norvegia, Italia şi Irlanda de Nord

Prof. Vasilica Găzdac

În cadrul instituţiei noastre de învăţământ s-a derulat ultimul eveniment de formare de scurtă durată pentru profesori din cadrul Proiectului Multilateral Erasmus+ KA2 ( „BRIDGING THEREE GENERATIONS:TIMELESS GAMES AND TOYS- LEGĂTURI ÎNTRE GENERAȚII.JOCURI FĂRĂ VÂRSTĂ- 2015-1-TR01-KA219-021800) 2015-2017.
Din celelalte țări partenere implicate în cadrul proiectului au participat un număr variat de cadre didactice astfel din Turcia-țara coordonatoare- 6 profesori, Bulgaria-4 profesori, Franța- 4 profesori , Letonia- 2 profesori ,Norvegia-2 profesori ,Italia-3 profesori, Irlanda de Nord ( UK )- 4 profesori iar din echipa de proiect locală a şcolii noastre 12 profesori astfel formându-se un grup de lucru de 37 de cadre didactice care au evaluat activităţile proiectului care se va încheia în curând.
Latura practică a evenimentului a fost realizată prin vizita la şcoala noastră în data de 6 iunie 2017 prin desfăşurarea atelierelor de jocuri împreună cu bunicii elevilor în cadrul tematic al fiecărei ţări partenere, prin derularea de momente artistice atât din folclorul local cât şi din cultura partenerilor, prin atelierele de cusut şi bucătarie tradiţională românească desfăşurate în curtea şi casa meşterului popular prof.dr.Virginia Linul.
Pentru evidenţierea schimbului de bune practici cu grădiniţe asociate au fost organizate ateliere cu grupele de preşcolari de la Grădiniţa” Căsuţa cu Poveşti” Bistriţa cu care institutia noastră are un parteneriat local pentru sustenatibilitatea proiectului Erasmus +.
Evenimentul de formare final a atins mai multe dintre obiectivele proiectului, s-au desfăşurat prezentări ale ultimilor activităţi derulate pe parcursul lunilor aprilie şi mai ( A14-Jocuri tradiţionale sezonierecare se pot desfăşura într-o anumită perioadă a anului) (A16-Jocuri tradiţionale care necesită unelte sau instrumente speciale) ateliere referitoare la Platformele Mobility Tools, Erasmus platform results, Raportul final, conferinţă de presă cu ocazia celui de al doilea produs intelectual al proiectului Cartea cu jocuri tradiționale europene-material coordonat de echipa română, conferinţă educaţională internatională” Legături între generaţii” în colaborare cu ISJBN şi CCDBN şi vizite tematice interesante.
Cartea cu jocuri traditionale europene reprezintă un important material didactic auxiliar pentru cadrele didactice şi alte părţi interesate reînvie 35 de jocuri tradiţionale europene apuse din copilăria bunicilor. Se doreşte a fi o alternativa viabila pentru implementarea unui optional la nivel preşcolar şi primar pentru realizarea legăturilor între generaţii şi considerarea bunicilor ,a generaţiei vârstnice ca şi resursă utilă în procesul instructiv-educativ. În variantă digitală îl găsiţi aici: https://issuu.com/vasilicagazdac/docs/book_of_european_traditional_games
S-a evaluat prin intermediul chestionarelor finale aplicate la profesori, elevi, bunici-părinţi impactul proiectului şi implicit a jocurilor şi modalitățile şi frecvenţa de promovare în social-media: Facebook, Twitter, Instagram, Twinspace, web-site a materialelor, produselor, activităţilor proiectului.
Vizitele tematice din cadrul evenimentului de formare au fost pe plan local Consiliul Local Salva, Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, Centrul istoric Bistriţa dar şi pe plan regional vizitarea Sighişoarei şi a oraşului Cluj-Napoca pentru patrimonial material şi imaterial pe care îl găzduiesc contribuind la formarea unei imagini de ansamblu despre cultura şi civilizaţia ţării noastre.
Prezentăm mai jos câteva dintre testimonialele partenerilor străini despre ultimul eveniment de formare desfăşurat în şcoala şi ţara noastră care atestă importanţa educaţională de impact european a acestor acţiuni de cooperare şi strategie:
“Evenimentul de la Salva constituie pentru noi încheierea unui proiect frumos care ne îndeamnă pentru consolidarea legăturilor emoţionale stabilite între diferiţii factori educaţionali interesaţi şi în viitor dar în acelaşi timp constituie dovadă că acţiunile de colaborare şi comunicare educaţională reprezintă podurile dintre diferitele sisteme de educaţie europene. Dovedită prin intermediul acţiunii Erasmus +”(Prof. Inga el Drayi- coordonator echipă Franţa)
„Impactul proiectului va fi pe termen lung pentru că întrega paletă de materiale şi produse concepute în acest parteneriat strategic sunt utilizate şi vor fi utilizate în şcolile noastre pe o durată nedeterminată.Vom continua colaborarea cu bunicii şi cu universităţile asociate şi acest eveniment nu a fost finalul unui proiect inovativ ci începutul unei minunate prietenii şi colaborări ( Prof. Emilia Capobianco-coordonator echipă Italia)
Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului Erasmus Plus, noul program al Uniunii Europene în domeniul educației, formării profesionale, tineretului și sportului.Toate informaţiile pe care le furnizăm reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conţinutul acestor informaţii.

.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]