Avocat Diana Morar: Primarii devin stăpâni absoluţi pe bugetele și administrațiile lor!

Începând cu 20 Iunie a.c., primarii devin stăpâni absoluti pe bugetele și administrațiile lor!
Cum asta? Gratie adoptării tacite de către Senat a Legii nr.140/2017, intr-o forma schimbată major in comisiile juridice ale legislativului, fața de forma inițială.
Astfel, primarii pot aproba orice, pot contracta orice, pot hotărî orice, fără a raspunde in vreun fel in fața legii.
Aceasta grație eliminării din Legea administrației publice locale a semnăturilor privind avizul de legalitate și a avizului de specialitate sau cel tehnic la emiterea actului administrativ.
Cu alte cuvinte in momentul adoptării, orice hotărâre își produce efectul juridic. Eventualele obiecțiuni privind nelegalitatea se vor consemna de cei responsabili intr-un registru separat in termen de trei zile, ceea ce nu scutește de efecte actul adoptat.
Așadar, Amendarea actului respectiv se va putea face abia ulterior producerii efectelor sale, ceea ce poate da naștere la nenumărate vătămări, prejudicii sau chiar ilegalitați ce vor putea fi constatate abia ulterior.
Practic, se golesc de conținut cele doua tipuri de controale ce se efectuează asupra actului administrativ: controlul legalității și controlul oportunității.
Ce înseamnă nesocotirea lor?
Controlul legalității este limitat profund întrucât secretarul nu mai este obligat sa contrasemneze pentru legalitate actele administrative ale autoritatii publice. Va exercita doar un control limitat, a posteriori adoptării actului, prin notarea intr-un registru a unui punct de vedere motivat legal asupra eventualei nelegalități a actului adoptat.
Controlul oportunității este exclus.
Astfel, autoritățile administrative au linertatea de a decide care este cea mai buna soluție pentru a raspunde cel mai bine nevoilor comunității și interesului general, însă in baza exercitării unui control administrativ ( comisii și avize de legalitate, specialitate, tehnice), care in aceasta noua reglementare a fost eliminat, întrucât actele compartimentelor administrative in legătura cu actul adoptat nu produc ele însele efecte juridice.
In concluzie, primarul sau președintele de CJ va putea face orice fără a avea nevoie de semnăturile celor din compartimentele de specialitate.
Ce urmează?
Se deschide o lista lunga de acte nelegale ce vor crea prejudicii fără a putea fi oprite in prima faza de către vreo autoritate.
Lunga-i calea justiției...
Articolul I, alin. 5 din Legea 140/2017, aşa cum a fost aprobată de Senat la data de 15 mai 2017: „Actele autorităţilor administraţiei publice locale aprobate sau emise fără a fi fundamentate, semnate, contrasemnate sau avizate din punct de vedere tehnic sau al legalităţii, produc efecte juridice depline”.Alin (6) ”Refuzul funcţionarilor publici şi al personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeţean de a semna, respectiv de a contrasemna ori aviza actul administrativ, precum şi eventualele obiecţii cu privire la legalitate se fac în scris, în termen de trei zile lucrătoare de la data primirii actului, şi se înregistrează într-un registru special destinat acestui scop”.Alin. (7) ”Persoanele prevăzute la alin. (6) care refuză să semneze, respectiv să contrasemneze ori să avizeze sau care prezintă obiecţii cu privire la legalitate, fără acoperire susţinută de temeiuri juridice, răspund administrativ, civil sau penal, după caz, în condiţiile legii.”
Avocat Diana Morar, PNL

.

Comentarii

09/07/17 10:13
Cititor

Stimata domnuca, primarii sunt doar "marionete sociale " la Primariile Locale, stiti bine Legea administratiei ... doara... Stapanii "banilor " sunt Consilierii Locali ( si/sau Judeteni ), care "ei" hotarasc ce si cum. Primarul, doar "organizeaza punerea in executare al hotararilor luate in CL " . Rar, unde consielierii sunt majoritari din "partidul sau" ... sa poata face "el" ce doreste cu banii.
Oricum, ar trebui imperios necesara modificata legea administratiei si fiscului astfel incat primarul, sa poate avea dreptul si de decizie locala si sa poata " muta" fondurile de bani, de la un "capitol " la altul, functie de nevoile urgente si de actualitate ale localitatii, care nu se cunosc la proiectele de buget... ca actualmente, banii hotarati intr-o anume "directie"... foarte greu, daca nu imposibil sa mai poata fi "redirijati" spre necesitati urgente... ( O lege de ra.hat dupa mine ... )

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]